1164 (764) 2014-10-03 - 2014-10-09

Gdynia i Sopot wspólnie zbudują integracyjny węzeł Karwiny

Choć przystanek Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny zlokalizowany zostanie na terenie naszego miasta, to na jego utworzeniu skorzystają także sopocianie. Dlatego samorządy obu miast, Gdyni i Sopotu, wspólnie stworzą transportowy węzeł integracyjny zapewniający jego prawidłową dostępność komunikacyjną. Pierwszy krok w tym kierunku, został już zrobiony - na posiedzeniu Rady Miasta Gdyni, które odbyło się w środę 24 września przyjęta została uchwała rozpoczynająca przygotowania do działań.

Przy okazji doszło do niecodziennej wizyty - w posiedzeniu udział wzięła delegacja sopockich samorządowców, z prezydentem Jackiem Karnowskim na czele. Cieszę się, że ta uchwała została podjęta, ponieważ na tym rozwiązaniu skorzystają mieszkańcy obu miast, którzy teraz i tak każdego dnia, głównie ulicą Sopocką podróżują w obie strony - powiedział prezydent Sopotu, dodając jednocześnie, że to nie koniec takiej współpracy: - Chcielibyśmy w przyszłości wspólnie pomyśleć o przedłużeniu sieci trolejbusowej tak aby skomunikować Ergo Arenę, a także wspólnie z Gdynią i Gdańskiem stworzyć drugi dojazd do obwodnicy z Sopotu przez Żabiankę w kierunku Osowej.

Aby projekt można było nazwać wspólnym, potrzebna była taka sama uchwała ze strony Rady Miasta Sopotu - nadzwyczajną sesję zwołano w piątek 26 września. Gdyńskie władze reprezentował wiceprezydent Michał Guć.

Planowany przystanek PKM Gdynia Karwiny zlokalizowany zostanie w okolicy skrzyżowania ulic Sopockiej i Wielkopolskiej.
Plany przedsięwzięcia obejmują budowę infrastruktury węzła z uwzględnieniem dróg, chodników, placów tuneli i kładek wyposażonych w pochylnie oraz windy umożliwiające swobodne poruszanie się, budowę parkingów dla samochodów oraz rowerów, dostosowanie infrastruktury transportu publicznego (m.in. przystanki, zatoki, wiaty), przebudowę dróg oraz budowę dróg rowerowych prowadzących do węzła z terenu zarówno Gdyni, jak i Sopotu. Obecny stan infrastruktury drogowej, zarówno na terenie Gdyni jak i Sopotu, nie zapewni prawidłowej dostępności komunikacyjnej do węzła Karwiny. Wspólna inwestycja nie tylko to zmieni, ale także pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału jaki daje powstanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Wstępnie szacowany koszt inwestycji to około 80 milionów złotych. Ostateczna kwota zależna będzie od zakresu robót koniecznych do wykonania, sprecyzowanych w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.