1164 (764) 2014-10-03 - 2014-10-09

Konferencja o Eugeniuszu Kwiatkowskim

Myśl morska najwybitniejszego z twórców portowej Gdyni oraz perspektywy rozwoju rynku pracy w regionie południowego Bałtyku do roku 2017 będą głównymi wątkami organizowanej w czwartek, 9 października w Gdyni konferencji naukowej pod hasłem: „Dziedzictwo Eugeniusza Kwiatkowskiego. Rynek pracy w zawodach związanych z morzem w krajach południowego Bałtyku. Edukacja i zatrudnienie."

Konferencja jest podsumowaniem zakrojonego na szeroką skalę unijnego, transgranicznego projektu badawczego GenerationBALT. Przez trzy lata w projekcie uczestniczyli Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Wydział Oceanografii i Okrętownictwa PG, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej (organizatorzy gdyńskiej konferencji) oraz Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet w Rostocku, Uniwersytet w Kłajpedzie, Park Naukowo-Technologiczny w Kłajpedzie i  Uniwersytet Linnaeusa ze Szwecji.
Celem prac projektowych stała się potrzeba dostosowania programów dydaktycznych wyższych uczelni do zmieniających się oczekiwań rynku pracy w szeroko pojętej branży morskiej. Podczas konferencji przedstawione zostaną m.in. wyniki tych badań.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoba do kontaktu: dr Piotr Lorkowski, tel. 58 660 74 44.
Konferencja odbędzie się w auli Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Kielecka 7. Początek o godz. 10.00.

Przydatne linki: www.generationbalt.eu, www.wsaib.pl, http://www.forum.gdynia.pl/.