1164 (764) 2014-10-03 - 2014-10-09

Trwa jesienna tura wystawek

Trwa trzecia w tym roku, jesienna tura wystawek w Gdyni. Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać przy pergolach śmietnikowych lub przed posesjami najpóźniej do godz. 12.00.

Przypominamy, że w trakcie wystawek:
- WYSTAWIAMY: stolarkę okienną, meble, boazerię, dywany, duży sprzęt AGD, wanny, armaturę sanitarną, pojedyncze opony itp.;
- NIE WYSTAWIAMY: odpadów zmieszanych (bytowych), odpadów segregowanych (szkła, plastiku i metali, papieru i opakowań wielomateriałowych), kartonów (powinny trafić do niebieskiego pojemnika na papier i opakowania wielomateriałowe), gruzu budowlanego, odpadów zielonych, chemikaliów i zużytych akumulatorów, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej i odpadów medycznych.

Więcej informacji na temat gdyńskiego systemu gospodarki odpadami na stronie: www.smieciodnowa.pl.