1169 (769) 2014-11-07 - 2014-11-13

Budżet Obywatelski – edycja II poprawiona

Można powiedzieć, że pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego w Gdyni była swego rodzaju próbą generalną. I to udaną. Druga ma sprostać oczekiwaniom jak największej liczby mieszkańców, dlatego projekt budżetu na przyszły rok, z wprowadzonymi zmianami, zostanie poddany konsultacjom społecznym. Wypowiedzieć się na ten temat można do 24 listopada tego roku. W pierwszej edycji Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego na projekty głosowało aż 40 863 gdynian! Do realizacji wybrano 41 przedsięwzięć.
Zdobyte doświadczenie zostanie wykorzystane do modyfikacji zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego tak by uwzględniały oczekiwania gdynian. Przy wsparciu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia" przeprowadzono wnikliwą ocenę całego procesu. Zebrano głosy zarówno od samych mieszkańców, jak i projektodawców, działaczy, urzędników zaangażowanych w realizację Budżetu Obywatelskiego. Wnioski mają przełożyć się na konkretne zmiany. Rozszerzony ma zostać zakres przedsięwzięć możliwych do realizacji. Przypomnijmy, w pierwszej edycji były to cztery kategorie zadań: poprawiające estetykę otoczenia, związane z rekreacją, bezpieczeństwem i z remontami. Dużo głosów dotyczyło także wykluczenia możliwości realizacji remontów i inwestycji w budynkach gminnych (w tym w szkołach) oraz przedsięwzięć w zakresie zmian organizacji ruchu.
Wśród pozostałych propozycji są:
- szersza akcja informacyjna we współpracy z organizacjami pozarządowymi, publicznymi bibliotekami i szkołami organizacja spotkań w dzielnicach przed zgłaszaniem wniosków, w celu podjęcia dyskusji nad lokalnymi potrzebami uruchomienie portalu poświęconego gdyńskiemu Budżetowi Obywatelskiemu, na którym udostępniane zostaną wnioski oraz pomysły,
- likwidacja możliwości zgłaszania projektów przez rady dzielnic,
- możliwość zgłaszania wniosków przez każdego mieszkańca, bez względu na miejsce zameldowania,
- możliwość głosowania w dzielnicy innej niż miejsce zameldowania głosującego,
- mechanizm dodatkowej weryfikacji głosujących przez podanie imienia ojca.
Konsultacje potrwają do ostatniego poniedziałku listopada. Elektroniczne formularze umieszczone są na stronie: www.gdynia.pl. Swoje spisane opinie i uwagi, nie tylko te wymienione, ale i własne można też wrzucać do skrzynek usytuowanych w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni oraz w siedzibach Rad Dzielnic.

ikona