1169 (769) 2014-11-07 - 2014-11-13

Laureaci konkursu turystycznego

Zarząd Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni podaje wyniki Konkursu Wiedzy o Turystyce organizowanego przez Radę do spraw Młodzieży OM PTTK w Gdyni z okazji Światowego Dnia Turystyki.
Szkoły podstawowe:
I miejsce - Daria Zielińska - SP nr 44
II miejsce - Jakub Wolny - SP nr 33
III miejsce - Julia Kleinszmidt - SP nr 33
Gimnazja:
I miejsce - Kamila Wysocka - Gim. nr 16
II miejsce - Maksymilian Dikti - Gim. nr 17
Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - Jarosław Dymarz - ZSCHłiE
II miejsce - Dariusz Kuligowski - Techn. Transp.
III miejsce - Igor Ptaszyński - Techn. Usług.
Gratulujemy!