1169 (769) 2014-11-07 - 2014-11-13

Medale dla małżeństw

Uroczystość wręczenia przyznanych przez Prezydenta RP medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyła się w poniedziałek 27 października w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdyni. Na spotkanie zaproszone zostały także  pary, które medale odebrały już kilka lat temu, a aktualnie świętują 60. i 65. rocznicę zawarcia małżeństwa.

Medale otrzymali:

Elżbieta i Feliks Baranowscy (50 lat), Teresa i Marian Bąkowie (50 lat), Marianna i Stanisław Ciąpała (50 lat), Bożena i Zygfryd Eliaszowie (50 lat), Rosemarie i Stanisław Formela (50 lat), Irena i Edmund Jaszińscy (50 lat), Lidia i Tadeusz Listkowscy (50 lat), Lila i Stanisław Marciniakowie (50 lat), Aleksandra Reinke-Piasecka i Wincenty Piasecki (50 lat), Maria i Sławomir Sutowscy (50 lat), Eugenia i Ryszard Waligóra (50 lat);

Medale dla małżeństw / fot. Marek Grabarz


Z prezydentem Gdyni spotkali się także:
Stefania i Franciszek Barszczowie (60 lat), Maria i Jan Chrościccy (60 lat), Zofia i Ryszard Fudali (60 lat), Maria i Tadeusz Łabuda (60 lat); Klara i Arkadiusz Pasieka (60 lat); Ryszarda i Kazimierz Perszewscy (60 lat), Helena i Edward Skóra (65 lat), Maria i Konstanty Stabrowscy (60 lat), Zofia i Jan Świerzbowie (60 lat), Sybila i Leon Treppa (60 lat), Jadwiga i Stanisław Walczykowie (60 lat), Jadwiga i Henryk Wensierscy (60 lat).

Medale dla małżeństw / fot. Marek Grabarz

fot. Marek Grabarz