1169 (769) 2014-11-07 - 2014-11-13

O metodach diagnostyki onkologicznej

PPNT GDYNIA zaprasza na kolejny z cyklu wykład popularnonaukowy w ramach projektu Uczeń-Naukowiec. W piątek, 7 listopada o godz. 14.00 wysłuchać będzie można prelekcji dr Anny Żaczek z Katedry Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Opowie ona m.in. o nowoczesnych metodach diagnostyki molekularnej i terapii celowanej.
Terapia ukierunkowana molekularnie nazywana również terapią celowaną oznacza leczenie skierowane przeciwko komórce nowotworowej z określoną zmianą genetyczną. Na podstawie zmienionego genu powstaje zmienione białko, które stanowi cel molekularny terapii. Na wykładzie zostaną przedstawione przykładowe terapie celowane stosowane w nowotworach oraz narzędzia diagnostyczne pozwalające na kwalifikację chorych do takiego leczenia.
Dr Anna Żaczek jest adiunktem w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorką 32 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym i 63 doniesień na polskich i zagranicznych sympozjach naukowych.
Uczeń-Naukowiec to projekt dla młodzieży szkolnej, realizowany w ramach przedsięwzięcia Ścieżki Kopernika. Ma na celu popularyzację nauki.
Więcej: www.ppnt.pl/laboratorium