1169 (769) 2014-11-07 - 2014-11-13

Pomoc w opiece nad osobami starszymi

Świetlica opiekuńcza przy ul. Chylońskiej 65/2 prowadzi usługi w zakresie opieki nad osobami starszymi. Czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 16.00. W ofercie są zajęcia aktywizujące, tzw. terapii zajęciowej.
Zapewniona jest również pomoc przy podstawowych czynnościach higienicznych, spożywaniu posiłków, o ile wymaga tego poziom niesamodzielności i stan zdrowia. Zakres usług opiekuńczych obejmuje też zalecenia lekarskie. Podopieczni świetlicy mają zapewniony gorący posiłek, napoje zimne i gorące.
Odpłatność za korzystanie z usług świetlicy opiekuńczej ustalana będzie indywidualnie. Ponadto Fundacja Adaptacja w ramach Klubu Seniora działającego w godz. 16.00 - 18.00 proponuje zajęcia: tematyczne z ciekawymi ludźmi; językowe (angielski, rosyjski, niemiecki); klub filmowy - prezentacja filmów dokumentalnych, fabularnych z dyskusją; gry stolikowe (planszowe, karciane); artystyczne i usprawniające narząd mowy. Informacje pod nr tel. 507 660 678.