1169 (769) 2014-11-07 - 2014-11-13

Spotkanie z lekarzem - Parkinson Gdynia

Stowarzyszenie Chorych na chorobę Parkinsona i ich Rodzin z siedzibą w Gdyni informuje, że 8 listopada 2014 r. w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 odbędzie się spotkanie członkowskie połączone z prelekcją lekarza neurologa Piotra Robowskiego.