1169 (769) 2014-11-07 - 2014-11-13

Szkoła dla rodziców

W sobotę, 15 listopada w godz. 9.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie w ramach „Szkoły dla Rodziców".
Temat zajęć: „Potrzeby dziecka. Stawianie granic". Zajęcia odbywają się w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Reja 2A. Zapisy w rejestracji osobiście lub telefonicznie (tel. 58 621 61 35).