1170 (770) 2014-11-14 - 2014-11-20

Z ekologią na ty

24 października 2014 r. ponad 150 uczniów klas IV-VI w jedenastu gdyńskich szkołach podstawowych przystąpiło do I etapu IV Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczo-Informatycznego „Myszka Z". Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi: „Z ekologią na ty".
Uczniowie napisali test składający się z 20 pytań (10 przyrodniczych i 10 informatycznych). W II etapie konkursu trójka najlepszych uczniów z każdej szkoły utworzy drużynę i zespołowo pod kierunkiem nauczycieli przyrody i informatyki wykona prezentację multimedialną na temat: „Bądź eko-pomysłowy, zrób sprzęt komputerowy". Finał konkursu odbędzie się 12 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 40.
Swój udział w zmaganiach zgłosiły:
SP nr 8, SP nr 10, SP nr 12, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 26, SP nr 31, SP nr 37, SP nr 39, SP nr 44 oraz SP nr 40. Organizatorem konkursu są nauczyciele SP nr 40 Anna i Maciej Zatwarniccy. Honorowy patronat objęła wiceprezydent Gdyni Ewa Łowkiel.