1171 (771) 2014-11-21 - 2014-11-27

Pięknie śpiewali pieśni patriotyczne

6 listopada 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni odbył się VIII Miejski Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej.
W klasyfikacji indywidualnej laureatami zostali uczniowie:
Klasy „0" kat. poezja: Maksymilian Kozłowski, SP 43 i Marta Weronis SP 26; kat. piosenka: Patrycja Bronk i Amelia Miszka SP 10 Rumia.
Klasy I-III: kat. poezja: Franek Milowicz SP 26; kat. piosenka: Zuzanna Papiewska SP 42.
Klasy IV - VI: kat. poezja: Konrad Wojtowicz SP 18, kat. piosenka: Paula Szczepkowska SP 12.
Nagrodę specjalną AK otrzymali: Lena Łęcka SP 13 i Franek Milowicz SP 26.
Gratulujemy zwycięzcom, nauczycielom przygotowującym oraz wszystkim uczestnikom konkursu. Organizator serdecznie dziękuje uczniom: SP nr 12, SP nr 13, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 28, SP nr 31, SP nr 33, SP nr 39, SP nr 40, SP nr 42, SP nr 43, SP nr 26 Warszawa, Liber, SP nr 1 Sopot, ZSP Mosty oraz ZSP i SSM Dębogórze za wzięcie udziału w konkursie.

ikona