1171 (771) 2014-11-21 - 2014-11-27

Podziękowania

Szkoła Podstawowa nr 26, organizator VIII Miejskiego Konkursu Piosenki i Poezji Patriotycznej, składa podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy wydatnie przyczynili się do realizacji konkursu i przekazali dla laureatów cenne i atrakcyjne nagrody: Światowy Związek Żołnierzy A.K. - koło Gdynia i Okręg Pomorski, OPEC Gdynia, IPN Gdańsk, Rada Rodziców, SKOK Kasa Krajowa Sopot. Serdecznie dziękujemy w imieniu uczestników konkursu.

ikona