1171 (771) 2014-11-21 - 2014-11-27

Pomogą po wypadku

Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Innych Zdarzeniach „Inter Alia" udziela bezpłatnych porad prawnych na temat uzyskania odszkodowania, kontroli działalności firm ubezpieczeniowych, prowadzenia negocjacji z firmami ubezpieczeniowymi. Zajmuje się również organizowaniem niezależnych komisji lekarskich oraz pomocy prawnej przed sądami i innymi urzędami. Informacje: ul. Abrahama 15, tel. 58 620 55 99, fax 58 620 48 79.

ikona