1171 (771) 2014-11-21 - 2014-11-27

Pracownik socjalny wyjaśnia i pomaga

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 zaprasza w poniedziałek, 24.11.2014 r. o godz. 16.00 na spotkanie z pracownikiem socjalnym pt. „Formy pomocy i aspekty prawne opieki nad osobą chorującą na otępienie".
W programie spotkania przewidziane są następujące tematy: uzyskiwanie wsparcia finansowego, dostępna pomoc instytucjonalna, poradnictwo, przeprowadzanie procedury ubezwłasnowolnienia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 622 36 03.

ikona