1172 (772) 2014-11-28 - 2014-12-04

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza:
- dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami: logopedzi, psycholog, oligofrenopedagog 3.12.2014 r. oraz 10.12.2014 r. w godz. 16.30 - 18.30 do Przedszkola nr 7, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44.
Udział w zajęciach (diagnoza i ewentualna terapia) jest bezpłatny.
- dzieci w wieku od 2,5 - 4 lat na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola nr 29, Obłuże, ul. A. Unruga 53, tel. 58 625 09 67 w dniu 13.12.2014 r. w godz. 9.00 - 14.00 oraz do Przedszkola nr 44, Karwiny, ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62 w dniu 13.12.2014 r. w godz. 9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Programy realizowane z funduszy gminy Gdynia.