1172 (772) 2014-11-28 - 2014-12-04

Fundacja Gospodarcza zaprasza na kursy i porady

Działania realizowane w ramach pomorskiego miasteczka zawodów przez Fundację Gospodarczą w Gdyni, skierowane do osób bezrobotnych i osób, które chcą zmienić pracę:
- Doradztwo biznesowe*;
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)*;
- Doradztwo księgowe*;
- Coaching*;
- Formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej - 2.12.2014 r. w godz. 9.00 - 13.00;
- Formy ewidencji podatkowej KPiR - 5.12.2014 r. w godz. 9.00 - 13.00;
- Jak założyć działalność gospodarczą - 9.12.2014 r. w godz. 9.00 - 13.00.
Uwaga! Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście! Zapisy telefoniczne od 25. dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia, od godz. 9.00. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 58 622 20 52, 58 622 60 17 lub zgłaszanie się osobiście do Fundacji Gospodarczej, ul. Olimpijska 2, pokój 101-102, 106 (I p.). Strona internetowa:
www.fundacjagospodarcza.pl
*wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania