1172 (772) 2014-11-28 - 2014-12-04

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych

W Gdyni trwa Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych (tzw. OZON). Odpady odbierane będą od mieszkańców przez specjalnie oznakowany samochód.
W trakcie zbiórki od mieszkańców odbierane będą następujące odpady pochodzące z gospodarstw domowych: drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny (nie większy niż telewizor), resztki farb, lakierów, klejów, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po tych chemikaliach, rozpuszczalniki, pojemniki ciśnieniowe (gaśnice, opakowania po silikonie), środki ochrony roślin i owadobójcze, świetlówki, lampy rtęciowe, termometry, zużyte baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, smary, środki do konserwacji metali, przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, odczynniki chemiczne.
Uwaga! Odpady należy OSOBIŚCIE dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze. Zbiórka nie dotyczy odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku działalności gospodarczej.

28 listopada - Dąbrowa, Karwiny, Wielki Kack
- 8.30 - SP nr 20, ul. Starodworcowa 36,
- 9.10 - ZS nr 10, ul. Staffa 10,
- 9.50 - ZS nr 13, ul. Chwaszczyńska 26,
- 10.30 - SP nr 45, ul. Wiczlińska 33,
- 11.10 - 11.50 - ZS nr 14, ul. Nagietkowa 73,
5 grudnia - Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie-Demptowo
- 8.30 - ZST, ul. Energetyków 13A,
- 9.00 - IV LO, ul. Morska 186,
- 9.30 - SP nr 10, ul. Morska 192 (wjazd od ul. Lubawskiej),
- 10.00 - ZSO nr 5, ul. Wejherowska 55,
- 10.30 - Gim. nr 3, ul. Gospodarska 1,
- 11.00 - ZS nr 9, ul. Chylońska 227,
- 11.30 - ZSE, ul. Chylońska 237,
- 12.10 - SP nr 40, ul. Rozewska 33,
- 12.40 - Kolegium Miejskie CKU, ul. Raduńska 21,
- 13.10 - 13.40 - SP nr 16, ul. Chabrowa 43.