1172 (772) 2014-11-28 - 2014-12-04

Sami sobie pomagają

Grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych na otępienia w tym na otępienie typu Alzheimer pod nazwą „Sami sobie" działająca przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej (ul. Gen. Maczka 1 tel. 58 622 24 24) zaprasza 16 grudnia 2014 r. o godz. 17.30 na comiesięczne spotkanie na temat opieki nad osobą chorą i wsparcia dla rodzin oraz opiekunów.
Omawiane będą również problemy zgłoszone na wcześniejszych spotkaniach grupy.