1172 (772) 2014-11-28 - 2014-12-04

Sprawni w pracy

Centrum Integracja zaprasza do udziału w projekcie „Sprawni w Pracy". Projekt dedykowany jest osobom niepełnosprawnym w wieku aktywności zawodowej, a jego głównym celem jest pomoc osobom w znalezieniu pracy odpowiadającej ich możliwościom i wykształceniu.
Przystąpić do niego mogą osoby niepracujące, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z terenu woj. pomorskiego.
W ramach przeprowadzanych działań przewidziane są m.in. spotkania z doradcą zawodowym , pośrednictwo pracy, spotkania z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.
Kontakt: Katarzyna Kruglak - pośrednik pracy w projekcie „Sprawni w pracy", tel. 505 607 047, e-mail: katarzyna.kruglak@integracja.org
Adres biura:
Centrum Integracja Gdynia, ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia
Strona internetowa: www.integracja.org