1172 (772) 2014-11-28 - 2014-12-04

Wiadomości turystyczne

Klub Krajoznawców „Bliza" Oddział Morski PTTK i Zespół Szkół nr 10, Karwiny, ul. Staffa 10, zapraszają w sobotę, 29 listopada 2014 r. na XXXII Rajd Młodzieżowy im. dr Mieczysława Orłowicza. Młodzież na rajd zgłaszają dyrekcje szkół. Ubezpieczeni są członkowie PTTK, uczniów ubezpieczają szkoły a pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wpisowe 3 zł. Trasy rajdowe:
- trasa nr 1 liczy 8 km: zbiórka: Karwiny, przystanek ZKM ul. Nałkowskiej, godz. 11.00. Trasa: Karwiny, ul. Nałkowskiej - szlaki TPK (piesze i rowerowe) - Zespół Szkół nr 10, Karwiny, ul. Staffa 10;
- trasa nr 2 liczy 9 km. Zbiórka: ul. Wolności/ ul. Warszawska (skrzyżowanie), godz. 9.35. Trasa: ul. Wolności - ul. Podlaska - żółtym szlakiem (Trójmiejski) - skrajem Witomina (ul. Promienna) - leśnymi ścieżkami TPK do rzeki Kaczy Potok, drogą wzdłuż torów - ul. Nałkowskiej - Zespół Szkół nr 10, Karwiny, ul. Staffa 10;
- trasa nr 3: dowolna.
Meta: godz. 13.00 - 13.30, Zespół Szkół nr 10, Karwiny, ul. Staffa 10. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 listopada 2014 r. Organizacja mety rajdu: Przyjmowanie drużyn na mecie w godz.13.00 - 13.30. Zakończenie rajdu o godz.14.30. Postanowienia końcowe: drużyny zgłaszają dyrekcje szkół, rajd odbędzie się bez względu na pogodę, uczestników obowiązuje przestrzegani Karty Turysty, drużyny zobowiązane są do posiadania apteczki z niezbędnym wyposażeniem. Informacji udzielają organizatorzy: e-mail: wrzosrj@wp.pl, tel. 501 446 410.
***
Klub Krajoznawców „BLIZA" Oddział Morski PTTK zaprasza w sobotę, 6 grudnia 2014 r. na XV Złaz Mikołajkowy z metą pod dębem „Bernard" w Pierwoszynie. Trasy złazu:
- trasa nr 1 - 7 km. Zbiórka: Plac Kaszubski, przystanek ZKM, godz. 10.40. Przejazd: autobus nr 146 do Rewy. Przejście piesze: Rewa - rezerwat przyrody Mechelińskie Łąki"- Mechelinki;
- trasa nr 2 - 4 km. Zbiórka: Plac Kaszubski, przystanek ZKM, godz. 11.40. Przejazd: autobus nr 146 do Pierwoszyna;
- trasa nr 3 - dowolna liczba km. Trasa dowolna.
Meta: Pierwoszyno, dąb „Bernard", godz. 12.30. Powrót z Pierwoszyna o godz. 15.03, przyjazd: Gdynia - godz.15.31.
Złaz dla dzieci i młodzieży, także niepełnosprawnej, tylko pod opieką dorosłych. Każdy uczestnik złazu przynosi ze sobą upominek wartości do 5 zł i wkłada do wspólnego worka aby Mikołaj mógł wręczyć wszystkim prezenty. Zgłoszenia przyjmuje Oddział Morski PTTK, tel. 58 621 77 51, 58 621 75 24 i 501 446 410;
***
Klub Krajoznawców „BLIZA" OM PTTK w Gdyni zaprasza Instruktorów Krajoznawstwa PTTK i krajoznawców trójmiejskich we wtorek, 9 grudnia 2014 r. godz. 17.00 do Klubu Turysty PTTK im. M. Orłowicza w Gdyni, ul. 3 Maja 27 na spotkanie okolicznościowe z okazji jubileuszu 60-lecia Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. W programie spotkania przewidziane są prezentacje dot. krajoznawstwa, głównie programu działań, zdobywania odznak krajoznawczych i kolekcjonerstwa krajoznawczego. Instruktorzy Krajoznawstwa przynoszą legitymacje do przedłużenia ważności. Szczegółowe informacje, tel. 501 446 410.