1174 (774) 2014-12-12 - 2014-12-18

Jak zdobywać fundusze?

Fundacja NADAKTYWNI zaprasza w sobotę, 20 grudnia w godz. 10.00-13.00 do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na szkolenie „Fundraising w teorii i praktyce - jak zdobywać fundusze" oraz „Ewaluacja działań".
Prowadzący Andrzej Smoliński, prezes Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów; koordynuje projekty inkubacyjne, obywatelskie i wspierające III sektor, tworzy kampanie społeczne, dostarczające skutecznych narzędzi fundraisingowych i komunikacyjnych, szkoli i doradza, wspiera partnerstwa projektowe oraz budowanie koalicji na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
Wstęp wolny. Wydarzenie jest częścią projektu „Reja Gdynia jako miejsce wspierania i sieciowania gdyńskiego III sektora", realizowanego przez Fundację NADAKTYWNI w partnerstwie z miastem Gdynia i przy wsparciu Gdyńskiej Rei. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i miasto Gdynia.
Strona: http://rejagdynia.pl/