1174 (774) 2014-12-12 - 2014-12-18

Laur dla Katarzyny Wiśniewskiej

Katarzyna Wiśniewska, dyrektor OPiTU w Gdyni, pełniąca również od ponad 7 lat funkcję pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów przy OIL w Gdańsku, otrzymała w listopadzie br nagrodę Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae" przyznawaną przez samorząd lekarski osobom szczególnie zasłużonym dla dobra środowiska lekarskiego i samorządu. Nagrodę otrzymała za wieloletnią pracę na rzecz uzależnionych lekarzy.