1174 (774) 2014-12-12 - 2014-12-18

Marynarze-kombatanci stowarzyszają się

Dla uczczenia 96. rocznicy urodzin Marynarki Wojennej, 29 listopada, w Klubie MW „Riwiera", weterani misji pokojowych morskiego rodzaju sił zbrojnych założyli w Gdyni koło Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Grupa założycielska liczyła 10 osób.
Prezesem został kmdr por. Jarosław Wypijewski, wiceprezesem kmdr rez. Paweł Gussmann, sekretarzem kmdr ppor. rez. Rafał Depczyński, skarbnikiem kmdr rez. Stanisław Kowal. W komisji rewizyjnej zasiądą kmdr rez. Pius Kacprzak - przewodniczący, kmdr rez. Marian Brzeziński - wiceprzewodniczący oraz st. szer. rez. Roman Stachowiak - sekretarz. Kierownictwo nowo powstałego koła zaprasza wszystkich, którzy pełnili służbę na misjach poza granicami kraju aby zasilali jego szeregi.
Spotkania kierownictwa koła odbywają się w Klubie MW w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 16.00.
Kontakt, tel. 695 58 86 80 i 608 11 95 01. Formalnie koło rozpocznie działalność 1 stycznia 2015 r. po zatwierdzeniu jego powstania przez Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
Należy wspomnieć, że marynarze pełnili służbę niemal we wszystkich rejonach świata począwszy od 1953 r., (Korea, Kambodża, Nigeria, Wietnam, Egipt, Syria, Etiopia, Irak, Iran, Namibia, Afganistan, Liban, Gruzja, Grecja, Litwa, Łotwa, Estonia, Czad itp.).
Pionierami tych misji w MW byli m.in. oficerowie: Pius Kacprzak i Marian Brzeziński.