1174 (774) 2014-12-12 - 2014-12-18

Medale dla małżeństw - jubilatów

15 grudnia 2014 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego odbędzie się uroczystość wręczenia przyznanych przez Prezydenta RP medali za długoletnie pożycie małżeńskie:
godz. 13.00: Renata
i Marian Antończakowie (50 lat), Łucja i Zbigniew Bykowscy (50 lat), Barbara i Albin Jasińscy (50 lat), Hildegarda i Edmund Kaczykowscy (50 lat), Irena i Henryk Kreftowie (50 lat), Janina i Antoni Lewandowscy (50 lat), Barbara i Paweł Szabowscy (50 lat), Krystyna i Gerard Singer (50 lat), Krystyna i Jerzy Uziębło (50 lat), Joanna i Edmund Wangler (50 lat), Krystyna i Longin Wójcikowie (50 lat);
godz. 15.00: Zofia i Marek Grochowscy (50 lat), Lidia i Jerzy Jabłońscy (50 lat), Daniela i Zdzisław Jarosińscy (56 lat), Alfreda i Stanisław Kamińscy (50 lat), Stefania i Józef Krause (50 lat), Wanda i Jan Lewandowscy (50 lat), Elżbieta i Edward Listewnikowie (50 lat), Anna i Zygmunt Peplińscy (60 lat), Jadwiga i Włodzimierz Przekwas (50 lat), Elżbieta i Leszek Więckowscy (50 lat), Krystyna i Henryk Wójcikowie (50 lat).