1174 (774) 2014-12-12 - 2014-12-18

Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta - czas na zgłoszenia inwestycji

Przewodniczący Rady Miasta zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody za Najlepszą Gdyńską Inwestycję Roku - „Czas Gdyni" za rok 2014.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać m.in.:
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdyni,
- rady dzielnic,
- organizacje samorządu gospodarczego z siedzibą w Gdyni,
- organizacje pozarządowe,
- członkowie Kapituły Nagrody,
- laureaci Nagrody z lat poprzednich.
Nagrodę przyznaje się inwestorom obiektów o wybitnych walorach architektonicznych, użytkowych i promocyjnych.
Kryteria Nagrody:
- wysokość zainwestowanego kapitału,
- liczba utworzonych miejsc pracy,
- wpływ na promocję Miasta,
- walory architektoniczne obiektu i wpływ na otoczenie,
- poprawa warunków życia mieszkańców,
- dostępność dla niepełnosprawnych,
- wpływ na rozwój turystyki,
- proekologiczność inwestycji,
- wpływ na transformację gospodarczą Miasta, inne walory miastotwórcze inwestycji.

Zgłoszenia do 19 grudnia 2014 r., do Biura Rady Miasta - Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (pok. 107) lub na adres e-mail: biuro_rady_miasta@gdynia.pl
Regulamin Nagrody został przyjęty Uchwałą RMG nr XXXVII/789/13 z dnia 18 grudnia 2013 r., a dostępny jest na stronie: http://www.gdynia.pl/g2/2014_01/78305_fileot.pdf