1174 (774) 2014-12-12 - 2014-12-18

Przed imprezą - Sylwestrowa Moc Przebojów

Rozpoczęła się budowa sylwestrowej sceny na skwerze Kościuszki. Przygotowanie ogromnej instalacji, na której wystąpią gwiazdy Sylwestrowej Mocy Przebojów, potrwa trzy tygodnie. W związku z prowadzeniem prac montażowych:
- do 26 grudnia 2014 r. (godz. 00.00)
z ruchu kołowego wyłączona jest część Skweru Kościuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Żeromskiego. Wygrodzona jest powierzchnia jezdni przed Pomnikiem-Płytą Marynarza oraz fragment jezdni jednokierunkowego odcinka Skweru Kościuszki od strony skrzyżowania z ul. Jerzego Waszyngtona w kierunku skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego. W ww. okresie występują jedynie lokalne przewężenia przekroju ulic;
- od 27 grudnia (godz. 00.01) do 28 grudnia (godz. 24.00) z ruchu kołowego wyłączona zostanie część Skweru Kościuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Żeromskiego. W tym terminie od strony ul. Świętojańskiej możliwy będzie wjazd na Skwer Kościuszki, natomiast wyjazd ze Skweru Kościuszki odbywać się będzie ul. Waszyngtona. Na odcinku Skweru Kościuszki od ul. Żeromskiego do ul. Waszyngtona wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu (przeciwny do dotychczas obowiązującego). Wyjazd z ul. Żeromskiego w kierunku ul. Świętojańskiej następować będzie przez Skwer Kościuszki i ul. Waszyngtona.;
Kolejne zmiany w organizacji ruchu wprowadzone zostaną od 29 grudnia.
Szczegóły podamy w kolejnym wydaniu „Ratusza" - 19 grudnia (numer 1175).
Kierowców prosimy o dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.
Szczegóły wraz z mapkami: http://www.gdynia.pl/ratusz/8190_99118.html

ikona