1174 (774) 2014-12-12 - 2014-12-18

Transatlantyckie flagowe trio

Miasto Gdynia zaprasza na kolejne spotkanie z historią polskich transatlantyków w ramach projektu Legenda Morska Gdyni - tym razem poświęcone triadzie najsłynniejszych flagowych statków polskiej floty:

- pierwszym był „Piłsudski" - najsłynniejszy transatlantyk II Rzeczypospolitej jednocześnie największa wojenna strata białoczerwonej bandery.
- drugim flagowcem był „Batory" - pływał najdłużej, połączył dwie epoki, podczas wojny zyskał przydomek „lucky ship".
- trzecim i ostatnim pozostał „Stefan Batory" - zamykał erę pasażerskiej żeglugi liniowej na północnym Atlantyku - wciąż obecny w gdyńskich wspomnieniach.

Podczas spotkania, w opowieściach i obrazach odżyje miniony czas żeglugi pasażerskiej. Statki, ich losy, także ludzie służący na najsłynniejszych polskich „pasażerach" - trzech kolejnych flagowych statkach naszej floty. W spotkaniu wezmą udział członkowie załóg naszych transatlantyków.

Legenda Morska Gdyni zaprasza 16 grudnia 2014 r. na godz. 18.00 do wnętrz Mini Muzeum w słynnym „Bankowcu", jednej z najatrakcyjniejszych kamienic gdyńskiego modernizmu - ul. 3 Maja 27/31.