1174 (774) 2014-12-12 - 2014-12-18

Uniwersytecka poradnia prawna

W siedzibie Fundacji FLY przy ul. Świętojańskiej 36/2, w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18.00 dyżury pełnią studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, którzy udzielają bezpłatnych porad prawnych, pomagają w sporządzaniu wstępnych opinii, nad których merytoryczną poprawnością czuwają pracownicy WPiA UG.
Sprawy z jakimi można się zgłaszać dotyczyć mogą następujących dziedzin prawa: prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo podatkowe oraz prawa człowieka. Porady udzielane są w formie pisemnej.

ikona