1177 (777) 2015-01-16 - 2015-01-22

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza:
- dzieci w wieku od 2,5 - 4 lat na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola nr 44 na Karwinach przy ul. Tatarczanej 4, tel. 58 629 30 62 w dniu 24.01.2015 r. w godz. 9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
- dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami: logopedzi, psycholog, oligofrenopedagog w dniu 21.01.2015 r. w godz. 16.30 - 18.30 do Przedszkola nr 7 przy ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44. Udział w zajęciach (diagnoza i ewentualna terapia) jest bezpłatny.
Programy realizowane z funduszy gminy Gdynia.
***
Przedszkole nr 18 w Gdyni zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 4 lat (nie uczęszczające na co dzień do przedszkola) na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do placówki mieszczącej się na Obłużu przy ul. Krawieckiej 35, w dniu 24.01.2015 r. w godz. 9.30 - 11.30.