Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1177 (777) 2015-01-16 - 2015-01-22

Gdyńska Trójka najlepszą szkołą ponadgimnazjalną na Pomorzu

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni jest najlepszą szkołą ponadgimnazjalną w województwie pomorskim - wynika tak z opublikowanego 14 stycznia 2015 r.  Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, który przygotowała redakcja tygodnika edukacyjnego „Perspektywy". To XVII edycja klasyfikacji. Kapituła pod uwagę brała: sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i z przedmiotów dodatkowych a w przypadku techników dodatkowo wyniki egzaminów zawodowych.

„Trójka"  w skali kraju zajęła 9. miejsce,  w podrankingu maturalnym 17., a w podrankingu olimpijskim 7.

Z  gdyńskich ogólniaków w klasyfikacji znalazły się jeszcze:
- na 49. miejscu - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II;
- na 81. miejscu - VI Liceum Ogólnokształcące  im. Wacława Sierpińskiego;
- na 145. miejscu - I Akademickie Liceum Ogólnokształcące  im. Zasłużonych Ludzi Morza;
- na 189. miejscu - Ogólnokształcące Liceum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki;
- na 222. miejscu - II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza;
- na 408. miejscu - X Liceum Ogólnokształcące Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II WŚ;
- na 495. miejscu - XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika.
 
Ranking uwzględnił 500 liceów ogólnokształcących  w całym kraju.
Wśród  techników w naszym województwie 2. miejsce zajęło Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, 4. lokatę Technikum w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, 5. - Technikum w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych.
Na liście 299 techników w kraju, znalazło się 5 gdyńskich placówek:
- na 72. miejscu - Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych;
- na 116. miejscu - Technikum w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych;
- na 121. miejscu - Techniku w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych;
- na 234. miejscu - Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych;
- na 265. miejscu - Technikum Transportowe.

Najlepsze liceum w Polsce to warszawskie XIV LO im. Stanisława Staszica,  a technikum to Techniku Zawodowe nr 7 w ZSE-M w Nowym Sączu.

Adresatami rankingu są przede wszystkim uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy wkrótce muszą podjąć bardzo ważną decyzję - wybrać taką szkołę, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Ranking powstaje  we współpracy z komitetami głównymi olimpiad przedmiotowych oraz okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi z poszczególnych województw, a także uczelniami wyższymi w kraju.