1177 (777) 2015-01-16 - 2015-01-22

Grupa wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 zaprasza wszystkie osoby, którym bliski jest problem opieki nad osobami chorującymi na otępienie, w tym otępienie alzheimerowskie, do uczestnictwa w Grupie Wsparcia. Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek, 29 stycznia o godz. 16.00. Grupa ma charakter otwarty, można do niej dołączyć od dowolnego spotkania. Informacje pod nr tel. 58 622 36 03.