1177 (777) 2015-01-16 - 2015-01-22

Podziękowania

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, dziękuje serdecznie Aleksandrowi Rzepczyńskiemu z Agencji ARTRON s.c. w Gdańsku, ul. Kilińskiego 1-5 za wsparcie rzeczowe i finansowe na działalność statutową Stowarzyszenia w 2014 r., Zygmuntowi Krauze właścicielowi cukierni „Agusia" w Gdyni; Annie Hinc z Redy za wsparcie rzeczowe i finansowe oraz wszystkim którzy przekazali 1% od podatku na działalność Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych O. Gdańsk.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni oraz organizatorzy konkursu Anna i Maciej Zatwarniccy serdecznie dziękują uczniom SP nr 8, SP nr 10, SP nr 12, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 26, SP nr 31, SP nr 37, SP nr 39, SP nr 44 oraz SP nr 40 za wzięcie udziału w konkursie „Myszka Z". W klasyfikacji indywidualnej laureatami zostali uczniowie: SP nr 12, SP nr 44 i SP nr 26 natomiast w klasyfikacji drużynowej najwięcej punktów zdobyły szkoły: SP nr 12, SP nr 39 i SP nr 18.
Gratulujemy zwycięzcom, nauczycielom przygotowującym oraz wszystkim uczestnikom konkursu.
Serdecznie dziękujemy również sponsorowi firmie Fox Recykling z Gdyni - Jarosławowi i Maciejowi Malinowskim za pomoc w sfinansowaniu nagrody w IV Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczo - Informatycznym „Myszka Z".
***
Dzienny Dom Pomocy Społecznej bardzo serdecznie dziękuje: państwu Agnieszce Olszewskiej, Lechowi Falandysz, pani Krystynie i panu Franciszkowi, panu Stanisławowi Priebe, uczennicom Szkoły Muzycznej II st. Paulinie Lewandowskiej, Magdalenie Derc, Magdalenie Szymańskiej, Elizie Fronszczyk oraz Zespołowi „Słoneczko" z Klubu Seniora Redłowo, Przedszkolom nr 19 i 22 za „Wielkie Granie na Maczka" podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 11 stycznia 2015. Pragniemy również podziękować Pizzerii „Bazylia" za ufundowanie poczęstunku dla Wolontariuszy z DDPS.