1177 (777) 2015-01-16 - 2015-01-22

Współpraca z GCOP

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje do współorganizacji kolejnej edycji Kampanii 1% "Mały procent - wielka sprawa!", której celem jest promowanie idei przekazywania części należnego podatku organizacjom działającym na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców.

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zachęca wszystkie organizacje pożytku publicznego, których działalność dotyczy Gdyni i jej mieszkańców do współpracy przy tworzeniu i realizacji tegorocznej edycji Kampanii 1%. To od Państwa zależeć będzie, kształt Kampanii.

Propozycje, pomysły i sugestie przesyłać należy na adres gcop@gdynia.pl do dnia 23 stycznia br. Przysłane zgłoszenia będą przedmiotem dyskusji na najbliższym spotkaniu Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

5 milionów złotych przekazanych w ubiegłym roku na rzecz OPP przez gdyńskich podatników to bardzo dużo, ale jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnym staraniom ta kwota może być dużo wyższa.