Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1177 (777) 2015-01-16 - 2015-01-22

Zgłoszenia do konkursu recytatorskiego

Centrum Kultury w Gdyni , organizator eliminacji miejskich 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego informuje, że konkurs odbędzie się w dniach 25 i 26 marca 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Centrum Kultury w Gdyni ul. Łowicka 51.
Karty zgłoszeń można pobrać ze strony Towarzystwa Kultury Teatralnej oraz strony Centrum Kultury w Gdyni. Zgłoszenia należy przesyłać do 20 marca 2015 roku lub dostarczyć osobiście do siedziby Centrum Kultury.
Kontakt: Teresa Wojciechowska, tel. 721 00 27 97, 58 664 73 77.