1178 (778) 2015-01-23 - 2015-01-29

Uwaga, podatek od nieruchomości od osób fizycznych na rok 2015!

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni informuje, że pracownicy UM w najbliższych dniach będą roznosić decyzje wymiarowe podatku od nieruchomości osób fizycznych na rok 2015.
Dostarczanie decyzji mieszkańcom Gdyni odbywać się będzie:
- od poniedziałku do piątku, w godzinach od godz. 16.00 do 20.00,
- w soboty w godzinach od godz. 10.00 do 16.00.
Każdy z pracowników będzie posiadał aktualną legitymację pracowniczą.
Wszelkich informacji dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych na rok 2015 można uzyskać pod nr tel.:
- podatek od nieruchomości os. fizyczne:
Rej. I - 58 66 88 834
Rej. II - 58 66 88 264
Rej. III - 58 66 88 838
Rej. IV - 58 66 88 263
Rej. V - 58 66 88 272
Rej. VI- 58 66 88 839
Rej. VII - 58 66 88 831
Rej. VIII - 58 66 88 836
- podatek rolny os. fizyczne, podatek leśny os. fizyczne: 58 66 88 266, 58 66 88 836.
Wpłat można dokonywać na indywidualny numer konta bankowego.
W przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych indywidualny numer konta bankowego znajduje się na otrzymywanej corocznie decyzji podatkowej.
Informacje dot. rozliczeń wpłat z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych można uzyskać pod nr tel.:
- podatek od nieruchomości os. fizyczne:
Rej. I - 58 66 88 256;
Rej. II - 58 66 88 255;
Rej. III - 58 66 88 273;
Rej. IV - 58 66 88 269;
Rej. V - 58 66 88 274;
Rej. VI- 58 66 88 268;
Rej. VII - 58 66 88 845.
Rej. VIII - 58 66 88 826.
- podatek rolny os. fizyczne, podatek leśny os. fizyczne: 58 66 88 826;
- podatek od nieruchomości os. prawne: 58 66 88 265;
- podatek od środków transportowych: 58 66 88 271;
- podatek rolny os. prawne, podatek leśny os. prawne: 58 66 88 271.
Nadmienia się, że wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na numer rachunku: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065. Wpłat bez prowizji można dokonywać w następujących placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni:
ul. 3 Maja 27/31;
ul. Kielecka 2;
ul. Lipowa 24U1B;
Plac Kaszubski 17/19/21;
Pl. Górnośląski 17;
ul. Gen. Marii Wittekówny 2;
ul. Kartuska 3;
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.

ikona