1178 (778) 2015-01-23 - 2015-01-29

Wolontariusze poszukiwani

Stowarzyszenie Perspektywa (ul. Rumska 16 lok. 1) poszukuje wolontariusza lub praktykanta do odbycia stażu, w okresie ferii zimowych od 2 do 13 lutego w świetlicy socjoterapeutycznej w Gdyni z dziećmi w wieku szkolnym. Telefon kontaktowy 664 748 138.
***
Centrum Współpracy Młodzieży poszukuje osoby zainteresowanej wyjazdem na Wolontariat Europejski w ramach Programu Erasmus+.
Poszukuje wolontariusza/kę, który/a lubi pracować z ludźmi w różnym wieku, chce działać na rzecz lokalnej społeczności oraz przeżyć wielką przygodę i jest gotowa/y, aby w drugiej połowie lutego wyjechać na 8 miesięcy na Cypr.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.cwm.org.pl

ikona