1178 (778) 2015-01-23 - 2015-01-29

Zmiana warty w Akademii Marynarki Wojennej

Po 8 latach dowodzenia Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni i 42 latach służby kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz odszedł do rezerwy. Na stanowisku rektora-komendanta uczelni, decyzją Ministra Obrony, zastąpił go komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.
Komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht po ukończeniu z pierwszą lokatą Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w 1987 roku rozpoczął służbę w grupie Okrętów Rozpoznawczych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Jest członkiem Komitetów Naukowych kilku czasopism specjalistycznych z zakresu bezpieczeństwa o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Prowadzi aktywną działalność w organizacjach społecznych między innymi w: Lidze Morskiej i Rzecznej oraz w Polskim Towarzystwie Nautologicznym. Od 3 lat jest Dziekanem Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich. Za działalność służbową, naukową na rzecz bezpieczeństwa morskiego oraz działalność społeczną wyróżniony został m.in.: Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Za zasługi dla Marynarki Wojennej RP czy Medalem Pro Mari Nostro. Ma 52 lata.
Kontradmirał Dyrcz 22 stycznia osiągnął wiek emerytalny, a zgodnie z przepisami może służyć do 60. roku życia.

ikona