Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1179 (779) 2015-01-30 - 2015-02-05

Rekordowy 2014 rok Portu Gdynia

Port Gdynia odnotował rekordowy rok - 2014 zakończył najwyższą w swojej 92-letniej historii wielkością przeładunków. Osiągnięty wynik 19,41 mln ton jest prawie o 10% lepszy niż rok wcześniej. Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA podsumował 2014 rok i przedstawił plany na przyszłość.

Rekordowe przeładunki przełożyły się na wynik finansowy - odnotowano zysk netto w wysokości 110,1 mln zł. Tak dobry rezultat związany był przede wszystkim z prywatyzacją Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia. Zysk z tej transakcji wyniósł 45,4 mln zł. Również pod względem operacyjnym miniony rok był dla gdyńskiego portu bardzo dobry. Udało się bowiem zwiększyć przychody ze sprzedaży i jednocześnie obniżyć koszty operacyjne.

Dominującym ładunkiem w gdyńskim porcie była drobnica i zboże, odpowiednio przeładowano 12 693,1 tys. i 2 902 tys. ton tych ładunków, co daje 4,8% wzrostu w pierwszej grupie i ponad 33% w drugiej. W grupie ropa i przetwory naftowe odnotowano najwyższy procentowy wzrost przeładunków, na poziomie 271,4%. Jednak w skali całej działalności portu, grupa ta oscylująca na poziomie 229,5 tys. tony i ma niewielkie znaczenie. Spadki odnotowano w trzech grupach ładunkowych, tj. węgiel i koks, inne masowe oraz drewno, a wyniosły one odpowiednio - 21,9%, 9,4% i 51,3%.

Gdyński port od wielu lat dzięki wysokim nakładom inwestycyjnym zmienia się, dostosowując do potrzeb nowoczesnego rynku. W latach 2003 - 2014 zarząd spółki zainwestował w rozbudowę i modernizację portu ok. 959 mln zł (w tym ponad 70 % w infrastrukturę). Około 212 mln zł pochodziło z funduszy europejskich (Fundusz Spójności UE, Norweski Mechanizm Finansowy).
Wielkość planowanych nakładów inwestycyjnych na lata 2015-2017 to kolejne 610,3 mln zł.

Potwierdzeniem sukcesu są przyznane w 2014 roku nagrody, m.in.:

- Medal Europejski - uznanie ZMPG-a S.A. przez Business Centre Club za firmę spełniającą europejskie standardy (przyznawany za osiągnięcia i wkład w rozwój polskiej gospodarki oraz przyczynienie się do wzrostu jej znaczenia w UE).

- 4 miejsce w kategorii Duże Perły oraz 3 miejsce wśród przedsiębiorstw sektora „Produkcja i usługi" (i tzw. klasa „Champion") dla ZMPG-a S.A. w XII edycji rankingu „Perły Polskiej Gospodarki".