Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
1181 (881) 2015-02-13 - 2015-02-19

Medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za zasługi dla Gdyni

Podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta - 10 lutego 2015 r. - z okazji 89. urodzin Gdyni, wręczone zostały Medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Oto sylwetki laureatów:

Elżbieta Gurska
- działaczka społeczna, zaangażowana w integrację społeczną osób niesłyszących. Jest słyszącym dzieckiem niesłyszących rodziców. Wszystkie podejmowane przez nią działania  służą przełamaniu izolacji niesłyszących, zmianie stereotypu postrzegania osób z taką niepełnosprawnością oraz poprawie komunikacji osób z wadą słuchu ze światem ludzi słyszących oraz szeroko pojętej integracji społecznej obu środowisk.

Sławomir Kitowski
jest autorem i wydawcą albumów o Gdyni. Jest grafikiem, projektantem, fotografikiem, redaktorem, autorem i kuratorem wielu wystaw, scenografem i publicystą.  Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików - Projektantów w Warszawie. Od lat popularyzuje wiedzę o historii, architekturze i współczesnej Gdyni w atrakcyjnych edytorsko i bogato ilustrowanych książkach. Jest zaangażowany w aktywną działalność społeczną na rzecz Gdyni w organizacjach pożytku publicznego jak Towarzystwo Przyjaciół Orłowa, Lions Club Gdynia, Towarzystwo Miłośników Gdyni i wielu innych.

Dr inż. Zbigniew Zienowicz w latach 1982-1990 pracował w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Od 1988 r. jest prezesem zarządu założonej przez siebie firmy Hydromega sp. z o.o. Członek Rady Konsultacyjnej przy Dziekanie Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, członek Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Od lat działa w charytatywnym klubie Rotary Gdynia, które m.in. zbiera fundusze na wyposażenie Ośrodka Rehabilitacyjnego Edukacyjno-Wychowawczego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w Gdyni Grabówku. Przez dwie kadencje był radnym Rady Dzielnicy Orłowo, od 1996 r. działał w Towarzystwie Przyjaciół Orłowa. Jest także jednym z mecenasów Gdyńskiej Szkoły Filmowej.