1181 (881) 2015-02-13 - 2015-02-19

Znamy termin wyborów do rad dzielnic. Warto wybierać i być wybieranym

Wybory do rad dzielnic nie wzbudzają takiego zainteresowania, jak wybory prezydenckie czy parlamentarne. Niesłusznie, bo dzielnicowi radni mają spory wpływ na to, jak wygląda nasze bezpośrednie sąsiedztwo. Ponadto, w Gdyni rady dzielnic dysponują wysokimi budżetami na realizację swoich zadań. Dlatego tak ważna jest data 29 marca 2015 roku - w tym dniu odbędą się wybory do gdyńskich rad dzielnic.

Miliony dla rad dzielnic w Gdyni

W Gdyni działają 22 rady dzielnic. W 2012 roku zadecydowano o wzmocnieniu ich roli poprzez przekazanie do ich dyspozycji prawie 2 milionów złotych rocznie. Kwota ta jest dzielona na poszczególne dzielnice według liczby mieszkańców. Ponadto, rady dzielnic otrzymują środki gminne na zadania remontowe i inwestycyjne. Ich wysokość określają uchwały Rady Miasta. W mijającej czteroletniej kadencji do dyspozycji na ten cel przypadła kwota 20 milionów złotych.
Kompetencje rad dzielnic są szerokie, bo to właśnie one decydują m.in. o tym, które lokalne drogi gminne zostaną wyremontowane w pierwszej kolejności. Kiedyś decyzje o tym podejmowała Rada Miasta, uznano jednak, że radni dzielnicowi mają najlepszą wiedzę na temat najpilniejszych potrzeb lokalnych społeczności, które reprezentują.
Dalsze fundusze rady dzielnic mogą zdobyć zgłaszając wnioski w ramach dwóch miejskich konkursów: Gdynia po godzinach i Kultura w dzielnicy. Pierwszy dotyczy projektów wspierających integrację społeczności lokalnej wokół działań kierowanych do najmłodszych mieszkańców, a drugi skupia się na przedsięwzięciach upowszechniających kulturę w dzielnicach. Budżet każdego z konkursów to 125 tys. zł, co w sumie do dyspozycji radom dzielnic daje kolejne 250 tys.

Konkretne projekty w dzielnicach

W poprzednich latach w ramach konkursów zrealizowano wiele ciekawych przedsięwzięć. Chylonia wspólnie z Cisową organizują doroczne Święto ulicy Chylońskiej, Działki Leśne projekt Sławni mieszkańcy, ciekawe budowle pokazujący, jak wielu znanych ludzi mieszkało lub mieszka na terenie dzielnicy m.in. Liroy, Irena Jarocka, Ernest Bryl, Daria Widawska, Jacek Fedorowicz, Dariusz Filar czy Janusz Kaczmarek. Z niektórymi z nich organizowano otwarte spotkania. Powstała też wystawa i specjalna broszura z mapą najciekawszych miejsc Działek Leśnych.
Wspólną inicjatywą Grabówka i Leszczynek był cykl koncertów Jazz dla najmłodszych. Szerokim echem odbił się  też pomysł radnych Chwarzna-Wiczlina, którzy zadecydowali o urozmaiceniu 5 przystanków autobusowych na terenie dzielnicy. Wiaty zostały wyposażone w edukacyjną grę dla dzieci i zyskały żywe kolory.

Kalendarz wyborczy

Kadencja rady dzielnicy trwa 4 lata. Radni pełnią swoje obowiązki społecznie. Wiadomo już, że najbliższe wybory do Rad Dzielnic odbędą się w Gdyni 29 marca. Głosowanie potrwa od godz. 8.00 do 20.00. Obszar miasta został podzielony na 60 obwodów głosowania.

Od 16 do 27 lutego w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (w pokoju 216) przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. W skład komisji (minimalnie 5, maksymalnie 7 osób) mogą wejść tylko mieszkańcy danego obwodu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wynagrodzenie dla przewodniczącego komisji to 200 zł, zaś dla poszczególnych jej członków wynosi 160 zł.

Do 27 lutego do godz. 20.00 Miejska Komisja Wyborcza, która także mieści się w Wydziale Organizacyjnym UM Gdyni, przyjmować będzie zgłoszenia kandydatów na radnych oraz mężów zaufania.