1182 (882) 2015-02-20 - 2015-02-26

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza:
- dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola nr 44, Karwiny, ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62 w dniu 21.02.2015 r. w godz. 9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia;
- dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami: logopedzi, psycholog, oligofrenopedagog w dniu 25.02.2015 r. w godz. 16.30 - 18.30 do Przedszkola nr 7, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44. Udział w zajęciach (diagnoza i ewentualna terapia ) jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Przedszkole nr 18 w Gdyni zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 4 lat (nieuczęszczające na co dzień do przedszkola) na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do placówki mieszczącej się na Obłużu przy ul. Krawieckiej 35, w dniu 21.02. 2015 r. w godzinach: 9.30 - 11.30.