1182 (882) 2015-02-20 - 2015-02-26

Gdyński Budżet Obywatelski 2015 coraz bliżej

Projekt Budżetu Obywatelskiego w Gdyni na bieżący rok jest już gotowy. W porównaniu do pierwszej edycji, cieszącej się bardzo dużym zainteresowaniem gdynian, jest kilka zmian. O tym czy zostanie przyjęty w zaproponowanej formie zadecydują podczas najbliższej sesji radni. Głosowanie odbędzie się w środę 25 lutego.
Zmiany w Zasadach i trybie przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego powstały w kilku etapach. Przy wsparciu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia" wnikliwie przeanalizowano cały proces wskazując jego mocne i słabsze strony. Następnie, w listopadzie ubiegłego roku, odbyły się szeroko zakrojone konsultacje społeczne, w których mogli się wypowiedzieć wszyscy mieszkańcy Gdyni.

- Zgłoszono ponad 60 uwag i propozycji zmian zasad. Następnie odbył się szereg spotkań z mieszkańcami oraz przedstawicielami różnych środowisk. Na ostatnim wypracowaliśmy formułę, na którą przystał każdy z uczestników - mówi Paweł Brutel, koordynator gdyńskiego budżetu obywatelskiego.

Zmiany dotyczą między innymi rozszerzenia katalogu przedsięwzięć, szerszej akcji informacyjnej, prowadzonej we współpracy z organizacjami pozarządowymi, publicznymi bibliotekami i szkołami, czy organizacji spotkań w dzielnicach. Powstać ma także portal poświęcony gdyńskiemu Budżetowi Obywatelskiemu. W wyniku zmian rady dzielnic nie będą już miały możliwości zgłaszania projektów, a głosowanie będzie możliwe w dzielnicy zamieszkania, a nie tylko zameldowania.

- Wprowadzony zostanie mechanizm dodatkowej weryfikacji głosujących. Niezmieniony ma pozostać natomiast brak ograniczenia wiekowego dla głosujących - projekty mogą wybierać wszyscy gdynianie. Zdajemy sobie sprawę, że noworodki nie mogą klikać i robią to za nich rodzice, ale jest to ukłon w stronę gdyńskich rodzin - tłumaczy Brutel.

W porównaniu do 2014 roku wzrosła suma, jaka zostanie przeznaczona na realizację wybranych przez mieszkańców projektów. Do wydania będą 4 miliony złotych. Dodatkowo, zgodnie z zasadami pierwszej edycji, niewykorzystana w ubiegłym roku kwota blisko 600 tys. złotych zostanie dodana do tegorocznej puli, co łącznie daje sumę 4 597 796,01 zł.
Przypomnijmy - w roku 2014 odbyła się pierwsza edycja Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Spotkała się ona z bardzo dużym zainteresowaniem gdynian. Swój głos na projekty oddało 40 863 mieszkańców, a do realizacji wybrano 41 przedsięwzięć spośród blisko 300 złożonych.

Na koniec warto podkreślić, że gdyński model partycypacji opiera się na kilku filarach. Obok Budżetu Obywatelskiego są to rady dzielnic w których działa społecznie blisko 330 radnych decydujących w ciągu kadencji o wydatkowaniu około 30 mln zł. Dopełniającym instrumentem wsparcia aktywności gdynian jest powierzanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, do których z budżetu miasta rocznie trafia kwota ponad 40 mln zł.