1182 (882) 2015-02-20 - 2015-02-26

Jubileusz „Chłodniczaka”

Z okazji 65-lecia Gdyński „Chłodniczak" organizuje 25 września 2015 r. uroczystości jubileuszowe połączone ze zjazdem absolwentów. Zainteresowani udziałem w uroczystym balu powinni wpłacić do końca maja br. na konto 92 1440 1026 0000 0000 1743 1498 z dopiskiem Bal Absolwentów kwotę 150 zł.
Więcej informacji na stronie szkoły: www.zschie.pl w linku Absolwenci.