1182 (882) 2015-02-20 - 2015-02-26

Mistrzostwa młodych informatyków

Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Gdyni oraz Gimnazjum nr 1 w Gdyni przy współpracy z Wydziałem Edukacji w Gdyni zapraszają gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do udziału w XIX Zawodach Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni pod patronatem Prezydenta Miasta Wojciecha Szczurka.
Zawody odbędą się w dniach: 7.03. 2015 r. - gimnazja, 8.03.2015 r. - szkoły ponadgimnazjalne w Gimnazjum nr 1 w Gdyni, ul. 10 Lutego 26.
Termin zgłaszania do zawodów upływa we środę 4.03.2015 r.
Informacje dotyczące zawodów można uzyskać u organizatora w ZR LOK w Gdyni, ul. Świętojańska 5/7, tel. 501 090 161, a także u Tadeusza Bury, e-mail: btx@gd.pl
Internet: www.sni.edu.pl/lok2015/