Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1182 (882) 2015-02-20 - 2015-02-26

Warsztaty

W ramach projektu „Wirtu@lni-Re@lni", startują cykliczne warsztaty, które są odpowiedzią na problem rosnącego zjawiska mowy nienawiści i działań dyskryminacyjnych, które przekładają się na wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią. Pierwsze - na temat zjawiska mowy nienawiści i sposobów reagowania na nie - odbędą się 25 lutego 2015 r. w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27/31 w godz. 10.30 - 14.30.
Poprowadzi je Jan Dąbkowski - koordynator Kampanii bez nienawiści w Polsce. Warsztaty odbywać się będą w okresie luty-listopad 2015 roku (częstotliwość spotkań - średnio 1 raz w miesiącu. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie maila zgłoszeniowego z podaniem imienia i nazwiska, instytucji/oragnziacji w której pracują/z którą są związani na adres: k.blasinska@irse.pl.
Więcej informacji na stronie internetowej projektu:
www.wirtualnirealni.irse.pl