1182 (882) 2015-02-20 - 2015-02-26

Wyjaśnienia Miejskiej Komisji Wyborczej ds. wyborów do rad dzielnic

Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic wyjaśnia, że zgodnie z § 22 ust. 1 załączników nr 2 do statutów dzielnic pt. „Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady dzielnicy", prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje wyborcom. Zgodnie z § 2 ust. 1 w/w Zasad prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady ma każdy mieszkaniec gminy Gdynia, który posiada prawo wybierania do rady gminy i stale zamieszkuje na obszarze działania dzielnicy. Z powyższego wynika zatem, iż kandydatów na radnych w danej dzielnicy mogą zgłaszać jedynie osoby będące wyborcami w tej dzielnicy.
Powyższa zasada ma zastosowanie również do zgłaszania kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Kandydat, jak i osoba zgłaszająca, muszą być wyborcami w danej dzielnicy (§ 11 ust. 1 i 3).