1183 (883) 2015-02-27 - 2015-03-05

Kampania „Umiem pomóc” w szkołach

Ponad 400 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w Trójmieście już wie, jak ratować ludzkie życie. Praktyczne szkolenia z instruktorami Akademii Ratownictwa LUX MED pomogły im przełamać strach przed tym, że mogą zaszkodzić poszkodowanemu - tego bało się, aż 59% spośród 230 ankietowanych przed szkoleniami uczniów.
To już 4. edycja kampanii „Umiem Pomóc". Szkolenia z pierwszej pomocy odbyły się w 8 wybranych szkołach ponadgimnazjalnych w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Wszystkie placówki otrzymały certyfikaty poświadczające udział w zajęciach. Uczniowie natomiast uzyskali potwierdzenia w postaci praktycznych kart zawierających podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz najważniejsze numery telefonów do służb ratowniczych. Do tej pory w ramach kampanii „Umiem Pomóc" przeszkolonych zostało łącznie prawie trzy tysiące uczniów z Warszawy, Piaseczna, Krakowa, Katowic, Wrocławia oraz Trójmiasta.
Więcej o kampanii „Umiem Pomóc" na stronie www.umiempomoc.pl

ikona