1183 (883) 2015-02-27 - 2015-03-05

Komunikat dla płatników

Naczelnicy I i II Urzędu Skarbowego w Gdyni informują o zmianach w przesyłaniu do urzędów deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne za 2014 rok, jakie obowiązują od 1 stycznia 2015 roku wszystkich PŁATNIKÓW:
- jeżeli płatnik przesyła dokumenty za 5 i mniej podatników i nie korzysta z pomocy np. biura rachunkowego, decyzja czy zrobi to papierowo czy elektronicznie należy do niego.
Należy jednak pamiętać, że wybierając formę papierową należało to uczynić do końca stycznia. Składając dokumenty po tym okresie należy wysłać je elektronicznie.
Naczelnicy Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni zachęcają do elektronicznego składania deklaracji, informacji oraz zeznań rocznych.

ikona