1183 (883) 2015-02-27 - 2015-03-05

Zapisy do...

Studia Podylomowe zajęcia od marca 2015. Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni zaprasza na kierunki:
- oligofrenopedagogika;
- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;
- syrdopedagogika i tyflopedagogika;
- wczesne nauczanie j. angielskiego;
- przygotowanie pedagogiczne;
- logopedia szkolna;
- wczesne wspomaganie dzieci z autyzmem i inne.
Informacje i zapisy: PWSNS w Gdyni, ul. Opata Hackiego 8-10, tel. 58 623 09 22, wew. 126. Pełna oferta na stronie internetowej: www.pwsns.edu.pl Kontakt: rekrutacja@pwsns.edu.pl, tel. 58 623 09 22, wew. 126, rekrutacja on-line.
***
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2, ul. Energetyków 13, zaprasza uczniów gimnazjów 11 marca na Dzień Otwarty. Placówkę można zwiedzać w godzinach 10.00 - 12.00. W ramach Dnia Otwartego przedstawiona zostanie oferta edukacyjna Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 i XVI Liceum Ogólnokształcącego.
Będzie można poznać własne preferencje zawodowe oraz wziąć udział w konsultacjach indywidualnych dla kandydatów do szkół.
Informacje: 58 621 95 10. Strona internetowa: www.sosw2gdynia.pl
***
Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra" w Gdyni z ponad 60-letnią tradycją mieszczące się w budynku Szkoły Muzycznej ul. Biskupa Dominika 13a zaprasza dzieci od pierwszego roku życia i dzieci w wieku od trzech do sześciu lat do przedszkola muzycznego na zajęcia muzyczno - ruchowe oraz wszystkich chętnych do nauki gry na dowolnie wybranym instrumencie. Telefon kontaktowy: 58 622 73 51.
***
Centrum Kształcenia Języka Francuskiego przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Francuskiej zaprasza dzieci od lat 6, młodzież i dorosłych na zajęcia z językiem francuskim. Kursy organizowane są na różnych poziomach nauczania w tym konwersacja z lektorem polskim i od tego semestru z lektorem francuskim. Informacja i zapisy bezpośrednio w sekretariacie Towarzystwa, Gdynia, ul. Starowiejska 54/2 , w godz. od 16.00 -19.0 0 lub telefonicznie (58) 621 91 15 oraz pocztą elektroniczną e-mail: tppfgdynia@poczta.onet.pl
***
Twórczy Ośrodek pracy z dzieckiem i rodzicami - „Mali Odkrywcy", klub dziecięcy prowadzący opiekę nad dziećmi w wieku 1 - 4 lat. Mieszczący się przy ul. Wejherowskiej 19 otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 22.00, w soboty i niedziele w godz. 10.00 - 18.00. Więcej na stronie internetowej: www.maliodkrywcy.home.pl
Informacje oraz zapisy: tel. 607 310 024 lub e-mail: maliodkrywcy.gdynia@gmail.com
***
Punkt Przedszkolny i Opieki Nad Dzieckiem „PRZEDSZKOLAK" (Witomino), działający na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych miasta Gdyni, zaprasza dzieci w wieku 5 lat do grupy przygotowania przedszkolnego oraz dzieci w wieku od 2 do 4 lat do skorzystania z oferty dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej w Punkcie Opieki nad Dzieckiem. Placówka oferuje bogaty program dydaktyczny, a także zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, ruch rozwijający Weroniki Sherborne, spotkania teatralne, warsztaty plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik, wliczone w cenę czesnego. Dodatkowo „szachy dla przedszkolaków" oraz „taniec współczesny dla przedszkolaków". Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.przedszkolakpunkt.pl, można je również uzyskać pod numerem telefonu 58 624 28 51.

ikona